obrazek news
Projekt w SP Lipowo - Stawiamy na rozwój!

Szkolenia dla nauczycieli

05.03.2017

Harmongram szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie, w ramach projektu "Stawiamy na rozwój!"

Szkolenia dla nauczycieli
obrazek news
Projekt w SP Lipowo - Stawiamy na rozwój!

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu

05.03.2017

Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu "Stawiamy na rozwój!" w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu
obrazek news
Projekt w SP Lipowo - Stawiamy na rozwój!

Stawiamy na rozwój!

24.02.2017

Od 1 stycznia 2017 roku w Gimnazjach w Pietrzwałdzie i Lipowie realizowany jest projekt pt. „Stawiamy na rozwój!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Stawiamy na rozwój!