Złote Gody mieszkańców Gminy

Gmina 03.03.2023
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem dzisiejszej uroczystości, jaka odbyła się w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Państwo Elżbieta i Edward Miecznik z Samborowa zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.