Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie

Inwestycje gminne 12.01.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.  „Zmiana sposobu użytkowania i  rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda” z wykonawcą robót - firmą SIVA Bartosz Kostrzębski z Morąga oraz z  pełniącą kompleksowy nadzór inwestorski z ramienia Gminy Ostróda firmą Ewa Ziembolewska. Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego. Całkowita wartość zadania wynosi 4 175 200,00zł, w tym prawie 4 miliony pochodzą z Funduszu Dopłat BGK.

 

W ramach inwestycji zagospodarowywany zostanie pustostan po RSP Tyrowo. Po wykonaniu prac związanych  z rozbudową, nadbudową i przebudową zespołu budynków powstanie obiekt z 19 lokalami mieszkalnymi, trzykondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej mieszkalnej 782,84m2. Planowane zakończenie w 2024 roku.