Projekt „Nasz sąsiad bocian” w Gminie Ostróda. Śledźcie z nami bociana białego.

Gmina 18.03.2024
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy ekologicznej wśród uczniów i dorosłych mieszkańców Gminy Ostróda. Wspólnie poznawać będziemy życie jednego z symboli przyrody Warmii i Mazur tj. bociana białego.
 

 

 
Projekt obejmie następujące działania:
 
1. Nasz sąsiad bocian" - obserwację na żywo ptaków: ich przyloty, zwyczaje, procesu lęgu i wychowu młodych, odlotu. Będzie to atrakcyjna, innowacyjna "żywa lekcja przyrody". Obserwować będziemy bociany z gniazda znajdującego się na budynku szkoły w Brzydowie.
 
2. "Bocian w Gminie Ostróda" - W ramach tego etapu uczniowie z 8 szkół Podstawowych Gminy Ostróda dokonają spisu gniazd bocianich leżących na terenie obwodów szkół. Informacje o ilości gniazd umieszczone zostaną na planszy edukacyjnej, która zostanie wykonana w kolejnym etapie projektu.
 
3. "Co wiemy o bocianie" -  w każdej z uczestniczących w projekcie szkół odbędą się lekcje edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnej formy nauki tj. online. Lekcje poprowadzą eksperci z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
 
4. "Bocian oczami dziecka" - konkurs plastyczny. Wybrane zwycięskie prace umieszczone zostaną na planszy edukacyjnej.
 
5. "Podsumowanie projektu" - Wykonana zostanie plansza edukacyjna z najważniejszymi informacjami o gatunku bociana białego, zdjęciami wybranych gniazd bocianich oraz wybranymi pracami uczniów naszej gminy.
 
Projekt „Nasz sąsiad bocian” - Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”. Koszt kwalifikowany zadania 8.000,00 zł.