obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Podsumowanie działań - walka z hałasem w ramach SzPZ

14.06.2021

W roku 2020/2021 cała społeczność szkolna pracowała nad ograniczeniem hałasu w szkole w ramach Szkoły Promującej Zdrowej.

Ograniczenia spowodowane Covidem – 19 sprawiły , że nie wszystkie zajęcia udało się zrealizować stacjonarnie, w szkole.

W ramach  zapobiegania nadmiernemu hałasowi podejmowane były następujące działania:

- likwidacja dzwonków w szkole ,

- oznaczenie najgłośniejszych miejsc w szkole specjalnym znakiem,

- wspólne spędzanie czasu między lekcjami z nauczycielami w klasie (gry i zabawy wyciszające),

- w każdej klasie pielęgniarka szkolna wraz z  wychowawcami  klas, przeprowadzili zajęcia psychoedukacje na temat szkodliwości hałasu,

Podsumowaniem wspólnych działań są  wytwory uczniowskie: Uczniowie klasy  VI i VII a  są  autorami przepięknych  wierszy na temat hałasu. Młodsze dzieci  stworzyły ciekawe   plakaty oraz rysunki.

Podsumowanie działań - walka z hałasem w ramach SzPZ
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Rozstrzygnięcie konkursu Wiedzy o Zdrowiu

04.06.2021

W dniu 18 maja 2021 r. zorganizowany został online Konkurs Wiedzy o Zdrowiu dla uczniów kl. IV – VIII
Do udziału w konkursie  zgłosiło się 8 uczniów.
Laureaci Konkursu:
I miejsce – Lena Lenzkowska kl. VI
II miejsce – Martyna Cichosz kl. VII b
III miejsce – Zuzanna Będziak kl. VII b
IV miejsce – Amelia Błońska kl. VII b
V miejsce - Wiktoria Rzymowska kl. VII b
V miejsce – Maja Rzymowska kl. V
VI miejsce – Ewelina Zawada kl. IV
Udział w konkursie – Nikola Szymańska

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Konkurs zorganizowały nauczycielki: Bogumiła Jabłonka i Dorota Czarnik

Rozstrzygnięcie konkursu Wiedzy o Zdrowiu
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Palenie uzależnia! Nie daj się

01.03.2021

W grudniu 2020 r. poprzez platformę Teams zorganizowane zostało spotkanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym w kl. IV – V. Zajęcia edukacyjne rekomendowane przez pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień poświęcone były walce z nałogiem tytoniowym – „Palenie uzależnia! Nie daj się”.

Podczas spotkania prowadzące poruszyły temat  zagrożenia wynikającego ze szkodliwości dymu tytoniowego, uczyły dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Uczniowie wykonali konkursową pracę plastyczną, która zostanie nagrodzona przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Uczniowie, którzy wykonali pracę:

 1. Łukasz Kawiak kl. IV
 2. Kacper Markowski kl. IV
 3. Maja Mówińska kl. IV
 4. Aleksandra Sontowska kl. IV
 5. Nikola Szymańska kl. IV
 6. Adam Wojnicz – Łemicki kl. IV
 7. Ewelina Zawada kl. IV
 8. Ariel Ździebłowski kl. IV
 9. Tomasz Bugowski kl. V
 10. Franciszek Kopaczewski kl. V
 11. Małgorzata Sosnowska kl. V
 12. Nikola Świderska kl. V
 13. Hubert Trzęślewicz kl. V

 

Dziękuję Pani Marcie Jasińskiej – nauczycielce plastyki za pomoc w zorganizowaniu konkursu.

Palenie uzależnia! Nie daj się
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Spotkanie z pedagogiem - Co mogę zrobić, aby być silnym i zdrowym?

01.03.2021

W dniu 17 lutego br. pedagog szkolny Bogumiła Jabłonka przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów kl. II na temat: Co mogę zrobić, aby być silnym i zdrowym?

Pedagog rozmawiała z dziećmi na temat co znaczy być chorym, a co to znaczy być zdrowym. Poruszała temat zasad, których należy przestrzegać aby być zdrowym.

Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania pedagoga i wykazały się dużą  znajomością wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Spotkanie z pedagogiem - Co mogę zrobić, aby być silnym i zdrowym?
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Walka z hałasem - pogadanka w kl. I - III

10.02.2021

W dniu 25 stycznia br. w kl. I - III została przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną pogadanka profilaktyczna na temat szkodliwego działania hałasu na organizm człowieka. Pani pielęgniarka poruszyła temat źródeł hałasu i ich uciążliwości dla człowieka w życiu codziennym. Hałas może powodować u człowieka objawy tj.: zaburzenia orientacji, zmęczenie, gorsza wydajność nauki, trudności w skupieniu uwagi, drażliwość, czasowe  lub trwałe uszkodzenie słuchu. Przebywając w hałasie uczeń może mieć kłopoty ze skupieniem uwagi,nauką, myśleniem, czytaniem  i pisaniem. Ważna jest profilaktyka zapobiegania skutkom hałasu m.in. korzystanie z alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego na łonie natury z dala od miasta, dbanie o higienę ciszy, unikanie słuchania głośnej muzyki. W naszej szkole wyłączono dzwonki. To działanie wpływa pozytywnie na naszych uczniów, w myśl przysłowia: Jak przyjemnie jest dla ucha, gdy dokoła cisza głucha.

Walka z hałasem - pogadanka w kl. I - III
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Oswoić emocjonalne potwory w kl. I - III

20.12.2020

Na początku grudnia br. w kl. I – III zrealizowany został temat pt. ”Oswoić emocjonalne potwory”. Podczas zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego poruszono tematykę emocji. Zajęcia prowadzone były poprzez platformę Teams.

Pedagog pokazywała uczniom emotki przedstawiające różne emocje. Zadaniem dzieci, było nazwanie  uczucia, które symbolizuje dana emotka. 

Poprzez zabawy interaktywne dzieci wypowiadały się o swoich uczuciach, nazywały je.  Na podstawie przeprowadzonego quizu rozpoznawały uczucie: radości, smutku, złości, strachu.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom jakie emocje i nastroje towarzyszą im w różnych sytuacjach życiowych. Nauczyły się nie tylko  nazywać uczucia ale także jak  radzić  sobie z emocjami, które powodują w nich wybuchy złości.

Na zakończenie spotkania chętni uczniowie wykonali pracę plastyczną na temat emocji.

Uczniowie, którzy wykonali pracę plastyczną:

1. Mateusz Majewski kl. I

2. Tomasz Chamera kl. I

3.  Marysia Rudnicka kl. I

4.  Michał Witkowski kl. I

5.  Mikołaj Banacki kl. I

6.  Sara Markowska kl. I

7. Lena Sosnowska kl. II

8. Anastazja Szabłowska kl. II

9. Gracjan Markowski kl. II

10. Weronika Truszczyńska kl. III

11. Szymon Fanslau kl. III

12. Weronika Falkowska kl. III

13.  Laura Lenzkowska kl. III

Przeprowadzone zajęcia odbyły się zgodnie z rekomendacją GCRPU w Ostródzie.

Każde dziecko, które wykonało pracę  zostanie nagrodzone.

Oswoić emocjonalne potwory w kl. I - III
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

20.12.2020

Nasze przedszkole trzeci rok z rzędu realizuje projekt Mały Mis w Świecie Wielkiej Literatury. W październiku zrealizowany został trzeci moduł: Dbamy o Zdrowie z Małym Misiem. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez programowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem
Szkoła Promująca Zdrowie

Po raz drugi ubiegamy się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

09.12.2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni, Drodzy Uczniowie i  wszyscy Przyjaciele i Sojusznicy naszej placówki.


Miło mi powiadomić, że staramy się po raz drugi o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Pracę nad certyfikatem trwały niezmiennie, pomimo sytuacji, która pojawiła się  na całym świecie. Na szczęście badania zostały przeprowadzone w naszej placówce jeszcze przed nauczaniem zdalnym.  Wykorzystaliśmy do nich przyjęte metody i narzędzia do autoewaluacji opracowane przez zespół pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan.

Przeprowadzona autoewaluacja wykazała, że realizacja programu SZPZ jest prowadzona w naszej szkole systematycznie i przynosi wymierne efekty. Dowiedzieliśmy się, jakie obszary życia szkoły wymagają poprawy. Wykorzystamy tę wiedzę do ulepszenia funkcjonowania naszej placówki. Szczególną uwagę zwrócimy na stworzenie właściwego klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. W planach pracy szkoły uwzględniliśmy warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla całej społeczności szkolnej.   Chcemy kształtować u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu  i dobremu samopoczuciu. Poprawa istniejącej sytuacji jest możliwa dzięki harmonijnej współpracy wszystkich członków  społeczności szkolnej. Ten stan można osiągnąć, jeśli wszyscy poczują się świadomymi współgospodarzami szkoły. To trudne przedsięwzięcie w dzisiejszym okresie epidemii, ale wzajemne wsparcie całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego może przynieść oczekiwane efekty.

Z poważaniem
Dyrektor
Zespołu Przedszkolno - Szkolnego
Bożena Bohdziewicz

 

Link do prezentacji:

http://www.gminaostroda.pl/informacje-o-szkole-szkola-promujaca-zdrowie

Po raz drugi ubiegamy się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Wyremontowane łazienki

26.10.2020

W ZPS w Tyrowie  na parterze wyremontowane zostały łazienki  szkolne. Modernizacja objęła wymianę sanitariatów, glazury, armatury, kabin, oświetlenia, drzwi, malowanie pomieszczeń. Dzieciaki na widok nowych łazienek zaczęły spontanicznie dziękować i klaskać, wyrażając w ten sposób zachwyt i podziękowanie. Fachowcy , którzy wykonywali prace remontowe byli bardzo wzruszeni taką  reakcją dzieci.

Wyremontowane łazienki
obrazek news
Szkoła Promująca Zdrowie

Pogadanka profilaktyczna w przedszkolu i kl. I - III

23.10.2020

W związku z szalejącą pandemią  w przedszkolu i  w klasach I - III  odbyły się zajęcia mające na celu podniesienie świadomości dzieci na temat zagrożenia koronawirusem.

W szkole pedagog szkolny, a w przedszkolu nauczycielki  przekonywały dzieci, że   tylko wspólnymi siłami pokonamy koronawirusa.  Najlepszą bronią w tej walce jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  Nauczycielki zwracały  uwagę, żeby  dzieci  pamiętały o nich również na szkolnych korytarzach, w salach lekcyjnych, bibliotece czy na stołówce.  Każdy musi sobie uświadomić, że to również od niego  zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! Dzięki wspólnym odpowiedzialnym działaniom możemy zamknąć szkołę dla koronawirusa. O czym musimy pamiętać? Pedagog i nauczycielki przedszkola przypomniały podstawowe zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Jeżeli masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – nie idź do przedszkola i szkoły - zostań w domu. Poczułeś się źle w trakcie lekcji lub na przerwie? Koniecznie poinformuj o tym nauczyciela.

Pamiętaj o dezynfekowaniu i myciu rąk. Nie dotykaj nosa, oczu i ust.

Aby chronić siebie i innych w miarę możliwości zachowuj bezpieczną odległość od koleżanek, kolegów czy nauczycieli. Żeby było to możliwe, dyrektor Twojej szkoły może wprowadzić różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jeżeli na korytarzu lub w innym miejscu oprócz Ciebie przebywa dużo innych osób – zakryj usta i nos.

Tymczasowo zrezygnuj z podawania ręki na powitanie swoim koleżankom i kolegom – uśmiech i miłe słowo zdecydowanie wystarczą!

Używaj swoich podręczników i przyborów - staraj się ich nie pożyczać od innych osób.

 

Podczas zajęć korzystano z zestawu edukacyjnego zakupionego przez  Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pogadanka profilaktyczna w przedszkolu i kl. I - III