obrazek news
Projekt w Szkole Podstawowej w Durągu - Inwestujemy w Gimnazjalistów!

Gimnazjaliści z Durąga na obozie sportowym w Wiśle

27.06.2017

Uczniowie Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu biorący udział w zajęciach sportowych w ramach realizacji projektu pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!” w dniach 19-25 czerwca 2017 roku przebywali na obozie sportowym w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich „Start” w Wiśle.

Gimnazjaliści z Durąga na obozie sportowym w Wiśle
obrazek news
Projekt w Szkole Podstawowej w Durągu - Inwestujemy w Gimnazjalistów!

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu

05.03.2017

Harmonogram zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach projektu: "Inwestujemy w Gimnazjalistów!" w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu
obrazek news
Projekt w Szkole Podstawowej w Durągu - Inwestujemy w Gimnazjalistów!

Inwestujemy w Gimnazjalistów!

24.02.2017

Od 1 stycznia 2017r. w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu realizowany jest projekt pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Inwestujemy w Gimnazjalistów!