Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na remont ulicy Leśnej w miejscowości Szyldak

22.03.2024
????????️Wczoraj Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na remont ulicy Leśnej w miejscowości Szyldak. W ramach tego zadania, planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni o długości około 220 metrów, przy użyciu masy bitumicznej.
Całkowity koszt remontu szacowany jest na kwotę 95 618,04 złotych. Z tej sumy, część w wysokości 30 000,00 złotych pochodzi z funduszu soleckiego.???? ????️
Podpisanie umowy na remont ulicy Leśnej w miejscowości Szyldak
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kątno na szlaku Kanału Elbląskiego - II etap

21.03.2024

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, W ramach konkursu „ŁĄCZY NAS TURYSTYKA ” Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał dotację na zadanie pn.: „Remont pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kątno na szlaku Kanału Elbląskiego - II etap”.

Remont pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kątno na szlaku Kanału Elbląskiego - II etap
obrazek news
Inwestycje gminne

Zakończenie remontu chodnika w miejscowości Grabin

14.03.2024

Zakończyliśmy remont chodnika w miejscowości Grabin. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 14.000,00 zł, przy czym 50% tej kwoty, czyli 7.000,00 zł, zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego, co jest świetnym przykładem wspólnej inicjatywy mieszkańców. Wykonawcą robót była firma PHUP CEZAR Bogusława Zajkowska z Ostródy.

Zakończenie remontu chodnika w miejscowości Grabin
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Smykówko

05.02.2024
Dokonano odbioru zadania pn. "Remont drogi w m. Smykówko - dz. nr 85". Wykonano nakładkę z masy bitumicznej na długości ok. 90 mb. Koszt zadania wyniósł 77.537,69 zł brutto. Wykonawca robot była firma Usługi drogowo-budowlane as-dróg sp. Z o.o. z Olsztyna. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez KOWR.
Remont drogi w miejscowości Smykówko
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047N – ul. Szkolna w m. Samborowo

02.02.2024
Wójt Gminy Ostróda dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047N – ul. Szkolna w m. Samborowo”.
 
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047N – ul. Szkolna w m. Samborowo
obrazek news
Inwestycje gminne

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich

24.11.2023
W piątek odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich. Koszt inwestycji to 386.359,00 zł w tym, dofinansowanie od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 166.359,00 zł (43%). Zadanie zrealizowane zostało przez Gminę Ostróda oraz Koło Gospodyń Wiejskich Warlity Wielkie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin

24.11.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Radosław Barczykowski dokonali odbioru zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin". W ramach zadania wykonano 160 mb jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej oraz miejsca parkingowe. Koszt zadania wyniósł 358.261,13 zł. Wykonawcą robót była firma AS-DROG Sp.z.o.o z Olsztyna. Zadanie w całości zostało sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin
obrazek news
Inwestycje gminne

Poprawa Infrastuktury drogowej

10.10.2023
W miejscowości Ryńskie wprowadzono nowe środki mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Właśnie zamontowano progi zwalniające co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
 
Progi zwalniające to nie tylko fizyczne przeszkody na drogach, ale przede wszystkim narzędzie mające na celu zmniejszenie prędkości ruchu pojazdów. Dzięki nim ulice miejscowości stają się bardziej bezpieczne zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Zwalniając pojazdy, zmniejszamy ryzyko wypadków i potencjalnych obrażeń.
Poprawa Infrastuktury drogowej
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

14.09.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadań pn:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pacerzyn i budowa sieci wodociągowej dla m. Durąg,
- budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i odcinka sieci wodociągowej na trasie Ryn – Durąg w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania – 2.297.416,61zł
Budowa infrastruktury komunalnej
obrazek news
Inwestycje gminne

REMONT POMOSTU W KĄTNIE.

23.08.2023

W ramach dofinansowania otrzymanego od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kątno na szlaku Kanału Elbląskiego” Gmina Ostróda poprawiła warunki wypoczynku w obrębie kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kątno. Kwota dofinansowania jaką otrzymała Gmina Ostróda to 25 tys. zł., koszt całkowity inwestycji to 50 tys. zł.

REMONT POMOSTU W KĄTNIE.