REMONT POMOSTU W KĄTNIE.

Inwestycje gminne 23.08.2023

W ramach dofinansowania otrzymanego od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kątno na szlaku Kanału Elbląskiego” Gmina Ostróda poprawiła warunki wypoczynku w obrębie kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kątno. Kwota dofinansowania jaką otrzymała Gmina Ostróda to 25 tys. zł., koszt całkowity inwestycji to 50 tys. zł.