GASTRONOMIA

 

Młyn pod Mariaszkiem
Młyn Idzbarski 2
14-100 Ostróda
tel.(0-89)646-03-55
e-mail:

 

 

Gospoda Mariaszek 
Idzbark 109
14-100 Ostróda
tel.(0-89)640-56-03
e-mail:

 

 

 

ACUS Consulting
Dwór Kraplewo
(śluby, chrzty, chrzciny, stypy)
14-100 Ostróda
tel.(0-89) 647-68-60f
fax.(0-89) 647-68-76

e-mail:
http://www.dworkraplewo.pl

HOTELE I PENSJONATY

 

 

Hotel SPA Dr Irena Eris
Wzgórza Dylewskie Sp. z. o.o.
Wysoka Wieś 22, 14-100 Ostróda
tel. 089 647 11 11, tel./fax. 089 647 10 00
e-mail:
wzgó
www.hotelspa.pl/wzgorza

 

Hotel Anders
ul. Spacerowa 2
14-133 Stare Jabłonki
tel. +48 (89) 642 70 00, -01, -02
faks.: +48 (89) 642 70 13
e-mail: 

http://www.hotelanders.pl  

 

Hotel Sajmino
ul. Michała Kajki 6,
Kajkowo, 14-100 Ostróda
tel./fax. 089 646 69 47
e-mail: 

http://www.hotel.sajmino.pl

 

 

ACUS Consulting
Dwór Kraplewo

14-100 Ostróda
tel.(0-89) 647-68-60f
fax.(0-89) 647-68-76
e-mail: 

http://www.dworkraplewo.pl

 

 

Pensjonat Wiking
Marek Szabliński

Kątno 1, 14-133 Stare Jabłonki
tel.(0-89)641-14-27
fax.(0-89)641-14-65
e-mail: 

www.mazury.com.pl/pensjt/wiking