obrazek news
ERASMUS+

Zawody sławnych ludzi

05.02.2024

Dnia 04.12.2023 roku uczniowie klasy VIII podczas lekcji doradztwa zawodowego utrwalali nazwy zawodów i profesji w języku angielski. Uczniowie musieli wyobrazić sobie, że planeta Ziemia uległa zagładzie. Znaleziono jedno zdjęcie. Ich zadaniem było wymienienie wszystkich zawodów, które istniały. Ich jedynym źródłem informacji była odnaleziona fotografia. Okazało się, że uczniowie mają niezwykłą wyobraźnię. Kolejnym zadaniem było uzupełnianie kart pracy pt.: Zawody sławnych ludzi”. Uczniowie odgadywali zawody znanych Polaków. Oczywiście profesję musieli  zapisać w języku angielskim. Na zakończenie wykonywali ćwiczenia ze strony internetowej „learning apps”.

Zawody sławnych ludzi
obrazek news
ERASMUS+

Jaki jestem ?

05.02.2024

Klasa VIII na lekcji doradztwa zawodowego dnia 11.12.2023 r. poznawała i nazywała cechy charakteru związane z problematyką zajęć. W pracy uczniowie musieli wykazać się znajomością języka polskiego i angielskiego . Uczniowie otrzymali nazwy cech charakteru w dwóch językach. Następnie uzupełniali karty pracy, w których wypisywali własne pozytywne cechy, rzeczy i czynności, które potrafią robić doskonale oraz wymienić cechy bohaterów wierszy np. Grzesia Kłamczuszka, Zosi Samosi i Kózki, która złamała nóżkę na skakance. Podczas zajęć uczniowie korzystali  z wordwall. Ich zadaniem było połączenie zawodu  z obrazkiem.

Jaki jestem ?
obrazek news
ERASMUS+

Segreguje śmieci

05.02.2024

11.12.2023r. uczniowie klasy szóstej wykonywali kolaż na temat segregacji śmieci. Na początku omówiono zasady segregacji śmieci, następnie oglądali krótki film związany z tematyką zajęć. Następnie przypisywali angielskie nazwy  różnym rodzajom odpadów. Wykonywali ćwiczenia utrwalające słownictwo, wykorzystując aplikację wordwall. Na koniec tworzyli wspólny plakat metodą kolażu.  Ich zadaniem było posegregować śmieciu według poznanych zasad.

Segreguje śmieci
obrazek news
ERASMUS+

Jak zachować się w parku ? - plakat

05.02.2024

Jak zachować się w parku? – to kolejny temat zajęć przeprowadzonych w  dniu 12.12.2023 r. w ramach programu ERAZMUS+. Podczas lekcji plastyki uczniowie klasy V dowiedzieli się, co to jest plakat, jakie spełnia funkcje  i co powinien zawierać? Oglądali krótki film instruktażowy: „Jak powinien wyglądać dobry plakat?  Następnie otrzymali hasła w języku angielskim, które tłumaczyli na język polski. Poradzili sobie doskonale. Wykonywali karty pracy, w których utrwalili słownictwo w języku angielskim. Na koniec wykonywali w parach plakat o właściwym zachowaniu  w parku, wykorzystując hasła w języku angielskim.

Jak zachować się w parku ? - plakat
obrazek news
ERASMUS+

BARWY PODSTAWOWE I POCHODNE

05.02.2024

W ramach programu ERAZMUS+ w klasach IV-VIII przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem języka angielskiego. Dnia 05.12.2023 na lekcji plastyki uczniowie klasy IV poznawali barwy podstawowe i pochodne. Samodzielnie tworzyli barwy: pomarańczową, zieloną i fioletową. Dowiedzieli się,  w jaki sposób barwy rozmieszczone są w kole barw. Uczniowie przypomnieli sobie, jak brzmią nazwy poszczególnych barw  w języku angielskim, wykonywali również zadania utrwalające wiadomości zdobyte na lekcji. Na koniec wykonywali pracę plastyczną, wykorzystując omawiane kolory.

BARWY PODSTAWOWE I POCHODNE
obrazek news
ERASMUS+

PIĘKNA I CZYSTA ZIEMIA

05.02.2024

Piękna i czysta ziemia,  to temat lekcji plastyki z wykorzystaniem języka angielskiego przeprowadzonej 12 grudnia 2023 r.  Uczniowie klasy IV poznali angielskie słownictwo  związane z cudowną przyrodą. Do podanych wyrazów: morze, las, ocean, las, wodospad, plaża, wyspa, itp. Dopisywali słowa w języku angielskim. Wykonywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej  z wykorzystaniem aplikacji wordwall. Jednak najwięcej radości przyniosło im wykonywanie pracy plastycznej  z wykorzystaniem techniki mieszanej.

PIĘKNA I CZYSTA ZIEMIA
ERASMUS+

PROGRAMU ERASMUS+.

05.02.2024

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do programu ERASMUS+. Udział w projekcie jest szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności przez jej pracowników, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru.

Dzięki programowi ERAZMUS+ mamy możliwość kształtowania w naszych uczniach postaw świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z dobrodziejstw niesionych przez Unię Europejską.

Głównymi celami projektu jest:

- podniesienie kwalifikacji kadry szkolnej,

- zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych,

- podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się,

- rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,

- rozszerzenie kompetencji w zakresie TIK - wykorzystania narzędzi informatycznych,

- porównanie systemów edukacyjnych szkół w krajach europejskich,

- zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego,

- potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

W ramach projektu dyrektor oraz nauczyciele odbyli szkolenia językowe i metodyczne w Hiszpanii i na Malcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMU ERASMUS+.
obrazek news
ERASMUS+

Rada szkoleniowa nauczycieli z metodyki CLIL ZPS w Tyrowie

19.01.2024

Dnia 15.01.2023 r. w naszej placówce odbyło się szkolenie kadry nauczycielskiej z zastosowania metody CLIL. Było ono owocem pracy nauczyciela języka angielskiego Marcina Konopka na tygodniowym kursie na Malcie pod czujnym okiem Pani Isabelli Attard. Nauczyciele uważnie słuchali jak mogą urozmaicić swoje lekcje za pomocą webquesta. Najwięcej pytań dotyczyło przygotowania takich zajęć pod względem użycia technologii informacyjnej oraz czasu. Mamy nadzieję, że będą często sięgać po narzędzia metody CLIL.

 
Rada szkoleniowa nauczycieli z metodyki CLIL ZPS w Tyrowie