Remont drogi w miejscowości Smykówko

Inwestycje gminne 05.02.2024
Dokonano odbioru zadania pn. "Remont drogi w m. Smykówko - dz. nr 85". Wykonano nakładkę z masy bitumicznej na długości ok. 90 mb. Koszt zadania wyniósł 77.537,69 zł brutto. Wykonawca robot była firma Usługi drogowo-budowlane as-dróg sp. Z o.o. z Olsztyna. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez KOWR.