Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047N – ul. Szkolna w m. Samborowo

Inwestycje gminne 02.02.2024
Wójt Gminy Ostróda dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047N – ul. Szkolna w m. Samborowo”.
 

 

Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej na długości ok. 900 mb. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 601.777,22 zł brutto, z czego 562.795,36 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wykonano w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)”. Zamawiającym był Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane AS-DROG Sp. z o.o. z Olsztyna.