Po raz drugi ubiegamy się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie 09.12.2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni, Drodzy Uczniowie i  wszyscy Przyjaciele i Sojusznicy naszej placówki.


Miło mi powiadomić, że staramy się po raz drugi o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Pracę nad certyfikatem trwały niezmiennie, pomimo sytuacji, która pojawiła się  na całym świecie. Na szczęście badania zostały przeprowadzone w naszej placówce jeszcze przed nauczaniem zdalnym.  Wykorzystaliśmy do nich przyjęte metody i narzędzia do autoewaluacji opracowane przez zespół pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan.

Przeprowadzona autoewaluacja wykazała, że realizacja programu SZPZ jest prowadzona w naszej szkole systematycznie i przynosi wymierne efekty. Dowiedzieliśmy się, jakie obszary życia szkoły wymagają poprawy. Wykorzystamy tę wiedzę do ulepszenia funkcjonowania naszej placówki. Szczególną uwagę zwrócimy na stworzenie właściwego klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. W planach pracy szkoły uwzględniliśmy warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla całej społeczności szkolnej.   Chcemy kształtować u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu  i dobremu samopoczuciu. Poprawa istniejącej sytuacji jest możliwa dzięki harmonijnej współpracy wszystkich członków  społeczności szkolnej. Ten stan można osiągnąć, jeśli wszyscy poczują się świadomymi współgospodarzami szkoły. To trudne przedsięwzięcie w dzisiejszym okresie epidemii, ale wzajemne wsparcie całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego może przynieść oczekiwane efekty.

Z poważaniem
Dyrektor
Zespołu Przedszkolno - Szkolnego
Bożena Bohdziewicz

 

Link do prezentacji:

http://www.gminaostroda.pl/informacje-o-szkole-szkola-promujaca-zdrowie