Dofinansowanie unijne dla Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 29.12.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na unijne dofinansowanie projektu budowy pięciu nowych instalacji na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda tj.:

- Szkoła Podstawowa w Brzydowie,

- Szkoła Podstawowa w Zwierzewie,

- Szkoła Podstawowa w Szyldaku,

- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie,

- Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Ostróda oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.

 

Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:

- Ograniczenie wykorzystywania pierwotnej energii elektrycznej przez obiekty użyteczności publicznej;

- Zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy;

- Podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych;

- Podniesienie komfortu użytkowania budynków gminnych oraz życia mieszkańców regionu;

- Wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej na terenie Gminy;

- Budowa nowej infrastruktury wykorzystującej OZE do produkcji energii;

- Ograniczenie rocznego zużycia energii elektrycznej pierwotnej przez budynki użyteczności publicznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii;

- Uniezależnienie regionu od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych;

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

 

Cel główny oraz cele szczegółowe projektu są zgodne z celem szczegółowym Działania 4.1 RPO WWM na lata 2014-2020.