Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Spotkanie informacyjne na temat Programu „Czyste Powietrze” w Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym

23.07.2021
W dniu dzisiejszym w godzinach między 9.00 a 13.00 przed budynkiem Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Programu „Czyste Powietrze”. Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepała i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Spotkanie informacyjne na temat Programu „Czyste Powietrze” w Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym
obrazek news
Gmina

Wójt Gminy Ostróda zaprasza mieszkańców na szczepienia przeciw COVID19

21.07.2021

Wójt Gminy Ostróda zaprasza mieszkańców na szczepienia przeciw COVID19. Harmonogram szczepień jest widoczny na dołączonym plakacie. Wybór punktu, w której świetlicy wiejskiej w danej miejscowości chcielibyśmy się zaszczepić jest dowolny. Proszę pamiętać o dokumencie tożsamości. Do wyboru będą dwie szczepionki: Johnson & Johnson jednodawkowa oraz Pfizer, która wymaga podania drugiej dawki przypominającej w odstępie co najmniej miesięcznym. Szczepienie dotyczy młodzieży od 16 roku życia i dorosłych.

Wójt Gminy Ostróda zaprasza mieszkańców na szczepienia przeciw COVID19
obrazek news
Gmina

OSP Samborowo z nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym i remizą

19.07.2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowie w 2020 roku otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz zakończyła rozbudowę remizy OSP. Z powody pandemii nie było możliwości zorganizowania oficjalnych uroczystości przekazania samochodu i otwarcia remizy. W ubiegłą sobotę odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz otwarcia remizy. Przekazany samochód podwyższa możliwości działań ratowniczych jednostki OSP Samborowo a rozbudowana remiza umożliwia prawidłowe przechowywanie sprzętu ratowniczego. Zakup samochodu udało się zrealizować dzięki wspólnemu sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 330 000,00 zł., Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 130 000,00 zł ,Gmina Ostróda - 320 000,00 zł. Środki własne OSP Samborowo 9 000,00 zł  Całkowita wartość zadania wyniosła 789 000,00 zł. Koszt rozbudowy remizy wyniósł prawie 170 000,00 zł który w większości poniosła Gmina Ostróda. Zadanie wsparł Urząd Marszałkowski w Olsztynie kwotą 40 000,00 zł i Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 15 000,00 zł.

OSP Samborowo z nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym i remizą
obrazek news
Gmina

Pamięci Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach wschodnich 1939 - 1947

19.07.2021

W ramach uroczystości w Brzydowie w dniu 10 lipca 2021 r. związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w hołdzie pamięci Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów (OUN i UPA) na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1947 Gmina Ostróda przygotowała film:

Pamięci Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach wschodnich 1939 - 1947
obrazek news
Gmina

Otwarcie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

15.07.2021

W związku z powstaniem w naszym urzędzie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Ostróda na spotkanie informacyjne na temat Programu, które odbędzie się w piątek 23 lipca  2021 r. w godzinach między 9.00 a 13.00przed budynkiem Urzędu Gminy Ostróda,przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat warunków Programu, a także umówić się na wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 110. Konsultacje indywidualne odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem: 89 676 07 09.
Otwarcie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
obrazek news
Gmina

Gmina Ostróda i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie zapraszają na II Mazurskie Pieczenie Chleba w rocznicę Bitwy pod Krechowcami.

15.07.2021

Gmina Ostróda i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie zapraszają na II Mazurskie Pieczenie Chleba w rocznicę Bitwy pod Krechowcami.
obrazek news
Gmina

Tu możesz się spisać. #liczysiękażdy

09.07.2021
W Urzędzie Gminy Ostróda można dokonać samospisu internetowego. Zapewniamy pomoc przy spisie.
 
 
Tu możesz się spisać. #liczysiękażdy
obrazek news
Gmina

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

06.07.2021

Zapraszamy do gminy Ostróda na  uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w hołdzie pamięci Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów (OUN i UPA) na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1947.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
obrazek news
Gmina

Złoty Jubileusz Księdza Zbigniewa Reichelta

04.07.2021

W 50 ROCZNICĘ ORDYNACJI ks. Zbigniewa Reichelta odbyło się dziękczynne nabożeństwo w Kościele Ewangelicko – Metodystycznym w Lipowie. Patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.

Złoty Jubileusz Księdza Zbigniewa Reichelta
obrazek news
Gmina

Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie

03.07.2021

Za nami XX już edycja Rajdu Rowerowego na Wzgórza Dylewskie. W tym roku pomimo nieprzychylnej prognozy pogody na starcie przy Sajmino Family House stanęło blisko 250 rowerzystów. Na trasę wyruszył peleton Tour de Gmina Ostróda- od najmłodszych po najstarszych. Byli i młodsi i starsi, doświadczeni i nowicjusze. Uczestnicy mieli ok. 23 kilometry do pokonania w drodze na szczyt najwyższego wzniesienia Warmii i Mazur. Trasa rajdu wiodła wytyczonymi i oznakowanymi szlakami rowerowymi wśród malowniczych krajobrazów gminy Ostróda. Choć nie zawsze było z górki, czasem trzeba było podprowadzić rower, słowa uznania dla wszystkich uczestników, którzy szczęśliwie i z uśmiechem na twarzy dojechali na metę.

Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie
obrazek news
Gmina

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo-Stare Jabłonki

02.07.2021
Wójt Gminy Ostróda dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo-Stare Jabłonki". Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nakładki z masy bitumicznej na odcinku 450,00 mb wraz z utwardzonymi poboczami. Szerokość jezdni wynosi 4,0 mb. Przebudowano również dwa skrzyżowania drogi gminnej z drogami wewnętrznymi. Koszt inwestycji to 155.000,00 zł brutto, z czego 44.638,70 zł to środki pochodzące z funduszów sołeckich sołectw Zwierzewo i Lubajny. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane AS-DROG Sp. z o.o. z Olsztyna.
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo-Stare Jabłonki
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

01.07.2021
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Gmina

UWAGA!!! Zmiana miejsca startu Rajdu Rowerowego Wzgórza Dylewskie!!!

01.07.2021

W tym roku Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie odbędzie się 3 lipca br. na trasie  Kajkowo (ul. Kajki) – Lichtajny – Kraplewo – Dziadyk – Ryn – Bednarki – Kaczeniec – Miejska Wola – Wysoka Wieś. W tym roku startujemy o godz. 11:00 z parkingu SAJMINO FAMILY HOUSE ul. Michała Kajki 6 w Kajkowie.

UWAGA!!! Zmiana miejsca startu Rajdu Rowerowego Wzgórza Dylewskie!!!
obrazek news
Gmina

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych.

25.06.2021
AKTUALIZACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT
TERMIN SKŁADANIA OFERT: OD 28 CZERWCA DO 9 LIPCA 2021 R.
 
 
Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych.
obrazek news
OSP

Mężczyźni z OSP Brzydowo ponownie Mistrzami Gminy

22.06.2021

Po dwuletniej przerwie, sobota i niedziele upłynęła na terenie Gminy pod znakiem rywalizacji sportowo-pożarniczej członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach szkolenia doskonalącego odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gminy Ostróda.

Mężczyźni z OSP Brzydowo ponownie Mistrzami Gminy
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej