Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

Oświata

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU

27.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  w Idzbarku”. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 6 581 803,43zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 lipca 2021r. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, przy wsparciu i zaangażowaniu Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego.

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

26.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna – etap II”. Wykonawcą w/w zadania zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 612 604,58 zł z terminem realizacji do końca września 2020 roku.

Budowa infrastruktury komunalnej
Inwestycje gminne

Remont ul. Szkolnej w miejscowości Szyldak

21.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem”. Inwestycja została wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a jej łączny koszt wyniósł 1 078 610,49 zł, w tym kwota dofinansowania to 621 340, 22 zł.

Remont ul. Szkolnej w miejscowości Szyldak
Gmina

Transmisja XXIV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 21 maja 2020 r. godz. 13:00

21.05.2020

Transmisja XXIV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 21 maja 2020 r. godz. 13:00
Gmina

OSP z terenu gminy Ostróda otrzymają dofinansowanie

20.05.2020

Trzy jednostki z terenu gminy Ostróda otrzymają środki finansowe na montaż pomp ciepła w remizach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Dotacyjnego „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja”. Dofinansowanie otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy, w Reszkach oraz w Napromie.

OSP z terenu gminy Ostróda otrzymają dofinansowanie
Inwestycje gminne

Szykuje się kolejna inwestycja drogowa w Gminie Ostróda, tym razem w Klonowie

15.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Grzegorzem Kierozalskim Dyrektorem Oddziału Terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na refundację inwestycji w wysokości 742 764,52 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Klonowo. Długo oczekiwana przez mieszkańców Klonowa przebudowa drogi w tym roku stanie się faktem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                    

Szykuje się kolejna inwestycja drogowa w Gminie Ostróda, tym razem w Klonowie
Gmina

Nowa wersja programu Czyste Powietrze

15.05.2020

Od dnia 15 maja 2020 roku zacznie funkcjonować nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Dokonano w niej znacznego uproszczenia procedur pozyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie budynków. Formularz wniosku został zmodyfikowany, by ułatwić wnioskodawcom jego samodzielne wypełnienie. Dodatkowo zmniejszono ilość wymaganych dokumentów. Skrócono czas rozpatrywania wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z 90 do 30 dni. Wysokość przyznawanych dotacji podzielono na dwie grupy:

Nowa wersja programu Czyste Powietrze
Gmina

Zapraszamy do bibliotek

11.05.2020
Zapraszamy do bibliotek
Gmina

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

05.05.2020

Gmina Ostróda po dokonaniu analizy i konsultacji z rodzicami dzieci uczęszczających do placówek gminnych informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda na dzień dzisiejszy nie zostaną otwarte. Na 9 placówek chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosili rodzice szesnaściorga dzieci.

 

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
Gmina

Otwarcie bibliotek

05.05.2020
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie w związku z ogłoszeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 informuje:

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, otwarcie placówek bibliotecznych powinno zostać uzgodnione z Organizatorem oraz Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.Podjęliśmy kroki w celu odpowiedniego przygotowania naszych placówek i zapewnienia Państwu bezpiecznego korzystania z naszych zbiorów.O otwarciu biblioteki  głównej oraz jej filii z zastosowaniem nowych zasad wypożyczania książek będziemy Państwa informować

Otwarcie bibliotek
Gmina

KONKURS FOTOGRAFICZNY

05.05.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym - Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Gmina

Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych sporządzona przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko

05.05.2020
Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych sporządzona przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko
Inwestycje gminne

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostróda

04.05.2020

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostróda
Gmina

Miedzynarodowy Dzień Strażaka

04.05.2020

Z okazji Dnia Świętego Floriana wszystkim strażakom, druhnom i druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, młodzieży z drużyn pożarniczych z Gminy Ostróda składam szczególne podziękowania za codzienną aktywność, edukację oraz bezinteresowną służbę w ochronie mienia i życia ludzkiego. Życzę bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwego powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych. Dziękuję za Waszą niewyczerpaną siłę i wytrwałość.

Z wyrazami szacunku i uznania
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Miedzynarodowy Dzień Strażaka

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej