Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

Gmina

OGŁOSZENIE - mieszkańcy Sołectwa Ornowo

20.02.2019

Uprzejmie informuje się, że dnia 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Ornowie, odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Ostróda oraz Wykonawcą realizowanego zadania: „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa- etap I, wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Ornowie”. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE - mieszkańcy Sołectwa Ornowo
Gmina

E-MAPA, System Informacji Przestrzennej w Gminie Ostróda

15.02.2019

Gmina Ostróda uruchomiła usługi e-Gmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iMPA (internetowy Menager punktów adresowych) oraz iGeoPlan (publikacja planów miejscowych). Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda tj. www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie Gminy Ostróda tj. www.gminaostroda.pl znajduje się E-MAPA, na której udostępnione są wszystkie obowiązujące w Gminie Ostróda miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także numeracja porządkowa budynków. Ponadto na podstawie zewnętrznych materiałów widoczna jest również mapa ewidencyjna, street view (wirtualny spacer), obszary chronione, tereny zalewowe itp.

E-MAPA, System Informacji Przestrzennej w Gminie Ostróda
Gmina

OGŁOSZENIE - mieszkańcy Sołectwa Grabin

14.02.2019

21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Grabinku, odbędzie się spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy Ostróda w sprawie omówienia  założeń projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabin, Grabinek. Zapraszamy!

                                                         

OGŁOSZENIE - mieszkańcy Sołectwa Grabin
Gmina

Zimowy Bieg Sasinów - odwołany

14.02.2019

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne Zimowy Bieg Sasinów, który miał się odbyć 16 lutego br. został odwołany. 

Zimowy Bieg Sasinów - odwołany
Sport

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej

13.02.2019

W Samborowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców w kategorii 2003-2005. W zawodach udział wzięły trzy drużyny dziewcząt i cztery chłopców. Wśród dziewcząt zwyciężyły reprezentantki SP Tyrowo. W kategorii chłopców najlepsi okazali się zawodnicy Szkoły Podstawowej w Lipowie.

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej
Gmina

Pożar w miejscowości Zabłocie. Prośba o wsparcie i pomoc!

12.02.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski informują,
że zostało uruchomione konto bankowe, na które można wpłacać środki finansowe na pomoc ofiarom pożaru w miejscowości Zabłocie.

Prosimy o wsparcie dla poszkodowanych rodzin i wpłacanie darowizn na konto depozytowe:
nr konta: 32 8300 0009 0000 1925 2000 0060
Pożar w miejscowości Zabłocie. Prośba o wsparcie i pomoc!
OSP

VII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW OSP W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

10.02.2019

Reprezentacja Gminy Ostróda wzięła udział w VII Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, które odbyły się na stoku Polany Sosny nad jeziorem Sromowce w Niedzicy województwo Małopolskie. Naszą Gminę reprezentowali druhowie z OSP Brzydowo, Durąg, Idzbark i Stare Jabłonki w konkurencji indywidualnej slalom specjalny narty i snowboard  oraz drużynowej slalom specjalny narty z wężem strażackim.

VII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW OSP W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE
Oświata

Szkolna Akademia Przyszłości

07.02.2019

Od 1 września 2018 r. w placówkach oświatowych Gminy Ostróda realizowany jest projekt edukacyjny „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I – VI. Przedsięwzięcie to skierowane jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Dla zapewnienia kompleksowości wsparcia działaniami obejmiemy też rodziców. Celem projektu jest podniesienie u 1050 uczniów ze szkół Gminy Ostróda poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i wychowawczych nauczycieli, rozwinięcie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, prowadzenie zajęć metodami innowacyjnymi i eksperymentalnymi przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jak również podniesienie umiejętności rodzicielskich w zakresie stymulowania rozwoju dziecka.

Szkolna Akademia Przyszłości
Gmina

Zapytanie ofertowe na prowadzenie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI

07.02.2019
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda (Idzbark, Durąg, Szyldak, Pietrzwałd, Zwierzewo). Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13 lutego 2019 r. na adres mailowy muraszko@gminaostroda.pl
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI
Gmina

Wybory ławników sądowych

04.02.2019

W Urzędzie Gminy Ostróda rozpoczęła się procedura wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Ostródzie. Informacje o dokonywaniu zgłoszeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda (Wybory uzupełniające ławników 2019 r.)

Wybory ławników sądowych
Gmina

Samorząd Partnerem Przedsiębiorców

01.02.2019

W Urzędzie Gminy Ostróda ruszył cykl spotkań skierowany do przedsiębiorców, którzy zobowiązani są posiadać nie tylko wiedzę specjalistyczną nt. własnej działalności, ale i prawną.

 

Samorząd Partnerem Przedsiębiorców
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.

31.01.2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Fundusz Stypendialny Równe Szanse

31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Fundusz Stypendialny Równe Szanse

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej