Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Oświata

Gminna Konferencja Ekologiczna w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie

13.05.2022
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie gościł pasjonatów ekologii. Uczniowie szkół podstawowych Gminy Ostróda wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyli w Gminnej Konferencji Ekologicznej, którą patronatem honorowym objął Wójt Gminy Ostróda. Podsumowano prowadzone w szkołach działania proekologiczne:
• Konkurs Ekologiczny
• Konkurs fotograficzny „Ekologia w obiektywie”
• Konkurs EKO-reporter „Różne źródła pozyskiwania prądu i wody w mojej miejscowości”
• Pomiary poziomu pyłowego zanieczyszczenia powietrza oraz promieniowania UV w Gminie Ostróda.
Gminna Konferencja Ekologiczna w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
obrazek news
Sport

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Dwa Ognie

13.05.2022

W Szyldaku rozegrano Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Dwa Ognie. W rywalizacji wzięło udział blisko 140 uczniów z rocznika 2011 - i młodszych z dziewięciu jednostek oświatowych.  W zawodach swoje umiejętności mogły zaprezentować drużyny chłopców i dziewcząt. Po czterogodzinnej zabawie poznaliśmy najlepsze zespoły. W tym roku bezkonkurencyjne okazały się drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, które wygrały zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców! 

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Dwa Ognie
obrazek news
Gmina

Złote Gody mieszkańców Gminy

11.05.2022

Państwo Marianna i Tadeusz Oleksiak z Kajkowa zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Złote Gody mieszkańców Gminy
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

11.05.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 06 maja 2022 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Teraz MY w Starych Jabłonkach na realizację zadania publicznego pn.: Seminarium „Rozwój sieci KGW województwa warmińsko-mazurskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Gmina

Transmisja XLVIII Sesji Rady Gminy Ostróda

11.05.2022

 

 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/974/rada-gminy-ostroda.htm

Transmisja XLVIII Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Współpraca zagraniczna

Projekt międzynarodowy we współpracy z Francją i Rumunią

09.05.2022

Delegacja gminy Ostróda w Rumunii w ramach projektu międzynarodowego we współpracy z Francją i Rumunią nakierowanego na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji produktów lokalnych.

Projekt międzynarodowy we współpracy z Francją i Rumunią
obrazek news
Gmina

Wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy

06.05.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Tomem Johnson przedstawicielem amerykańskiej fundacji Ukrainian Relief Mission Charitable Corporation przekazał dzisiaj wyprawki szkolne (plecaki wraz z artykułami szkolnymi) dla dzieci z Ukrainy, które ufundowała fundacja. Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji gminnej pomocy Ukrainie.

Wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy
obrazek news
Gmina

Pomoc dla Polaków na Ukrainie

04.05.2022

Gmina Ostróda przekazała dary pomocy charytatywnej dla Towarzystwa Kultury Polskiej Oddział Mościska w Ukrainie w ramach wsparcia dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Zebrane dary dostarczył i przekazał osobiście Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, który na zaproszenie Towarzystwa uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Serdeczne podziękowania za wsparcie kolejnej już akcji pomocy kierujemy do przedsiębiorstw z terenu Gminy Ostróda: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Mięsnego ŁUKOSZ, Zakłady Mięsne Morliny S.A.

Pomoc dla Polaków na Ukrainie
obrazek news
OSP

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka

04.05.2022

Z okazji Dnia Świętego Floriana wszystkim członkom OSP oraz funkcjonariuszom PSP szczególne podziękowania za codzienne poświęcenie i bezinteresowną służbę w ochronie mienia i życia ludzkiego. Życzenia bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwego powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych. Dziękujemy za Waszą niewyczerpaną siłę i wytrwałość.

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka
obrazek news
Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie zdobywcą tytułu i certyfikatu „Złote Szkoły NBP”

29.04.2022

W marcu 2022r. uczniowie klasy VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Pietrzwałdzie wraz z nauczycielem matematyki i geografii przystąpili do II edycji programu „Złote Szkoły NBP – bezpieczni w finansach osobistych”. Jest to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzenie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych. W ramach programu Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej naszej szkoły opracowała i przeprowadziła z udziałem społeczności szkolnej następujące zadania:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie zdobywcą tytułu i certyfikatu „Złote Szkoły NBP”
obrazek news
Sport

SP Idzbark z Drużynowym Mistrzostwem Gminy Ostróda w Biegach Przełajowych!

29.04.2022

W Idzbarku odbyły się Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Biegach Przełajowych. W słoneczny piątkowy poranek 110 zawodników z 9 szkół podstawowych rywalizowało w malowniczych terenach gminy Ostróda. Biegacze musieli wykazać się niemałą wytrzymałością, a także umiejętnym rozłożeniem sił. Sporym utrudnieniem była z pewnością urozmaicona pagórkami i wzniesieniami trasa.

SP Idzbark z Drużynowym Mistrzostwem Gminy Ostróda w Biegach Przełajowych!
obrazek news
Gmina

Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu reprezentować będzie region Warmii i Mazur podczas XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 roku w Łodzi

29.04.2022

W Sesji Regionalnej FAO (Food and Agriculture Organization) wezmą wysocy przedstawiciele ministerstw rolnictwa z 53 krajów Europy i Azji Środkowej oraz wszystkich krajów skupionych w Unii Europejskiej. Wśród uczestników znajdą się także obserwatorzy z organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Konferencja Regionalne FAO służyć będzie wymianie informacji i ustaleniu priorytetów regionalnych prac FAO.

Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu reprezentować będzie region Warmii i Mazur podczas XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 roku w Łodzi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

29.04.2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
obrazek news
Gmina

Transmisja XLVII Sesji Rady Gminy Ostróda

29.04.2022

 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/974/rada-gminy-ostroda.htm

Transmisja XLVII Sesji Rady Gminy Ostróda
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej