Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Palinocka w Zwierzewie - ZAPRASZAMY!

29.06.2022

BŁĘKIT JEZIORA DOOKOŁA... Spotkanie nad Jeziorem z legendą i wiankami. Zapraszamy!

Palinocka w Zwierzewie - ZAPRASZAMY!
obrazek news
Sport

Program 'Klub 2022' - znamy wyniki!

28.06.2022

Siedem klubów - GLKS Kormoran Zwierzewo, LKS Płomień Turznica, LKS Tyrowo, GKS  Iskra Smykówko, Góra Idzbark i MLKS Ostróda otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł w ramach Programu "Klub 2022" realizowanego przez Ministerstwo Sportu! Ponadto dofinansowanie zdobył MLKS Ostródzianka Ostróda w kwocie 15 000,00 zł jako klub wielosekcyjny. Głównymi celami programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej oraz wsparcie działalności klubów sportowych. Sześć z wymienionych klubów skorzystało z pomocy Gminy Ostróda w aplikowaniu wniosków.

Program 'Klub 2022' - znamy wyniki!
obrazek news
Sport

Zawody jeździeckie 'Z miłości do Koni'

27.06.2022

W niedzielę 26.06.2022 r. w KJ Stajnia Szyldak odbyły się zawody jeździeckie "Z miłości do Koni" oraz zawody hobby horse, które zgromadziły łącznie 198 zawodników. Zawody organizowane przez KJ Stajnia Szyldak przy współudziale Gminy Ostróda ściągają ludzi z całego województwa, a nawet województw sąsiadujących, co jest to wspaniałą promocją naszego regionu. Dzięki dobrej organizacji w profesjonalnych warunkach, imprezy KJ Stajnia Szyldak cieszą się coraz większą frekwencją i zainteresowaniem. Przyjazna, rodzinna atmosfera udziela się wszystkim uczestnikom. Podczas konkursu wypieków dla koni, a następnie ich sprzedaży udało się nam zebrać 380 zł dla chorego chłopca z autyzmem. Wszyscy zawodnicy z konkursów dokładności pony games, 15 cm oraz 30 cm zostali obdarowani nagrodami za udział. W konkursach zwykłych (szybkości) o wysokościach 50 cm oraz 70 cm do dekoracji wyjechało 10 najlepszych par. Kolejne zawody już 06.08.2022, które będą również eliminacjami do Ligi Jeździectwa Dziecięcego.

Zawody jeździeckie 'Z miłości do Koni'
obrazek news
Gmina

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.

24.06.2022
List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.
obrazek news
Gmina

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

24.06.2022
W sali sesyjnej  Urzędu Gminy w Ostródzie w dniu 24.06.2022 r. odbyła się L Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. Z racji tego, że była to sesja absolutoryjna - jednym z głównych punktów było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda. Rada Gminy Ostróda zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi. W swoim wystąpieniu Wójt podziękował Skarbnik Gminy Ostróda Annie Płecha za współpracę i prawidłową realizację finansową budżetu. Ponadto Wójt skierował swoje podziękowania do radnych i wszystkich tych, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju Gminy Ostróda dla dobra społeczności lokalnej.
Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Transmisja L Sesji Rady Gminy Ostróda

24.06.2022

 

 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/974/rada-gminy-ostroda.htm

Transmisja L Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego ze szkoły w Tyrowie

23.06.2022

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego „Drapieżniki, dlaczego są ważne?” z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego  i Wzgórz Dylewskich  w Jerzwałdzie. Celem konkursu było między innymi:  zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego ze szkoły w Tyrowie
obrazek news
Oświata

Uczniowie z Szyldaka finalistami XXVII edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej

23.06.2022

W czerwcu odbył się finał XXVII edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej, w tym roku pt. „Drapieżniki – dlaczego są ważne?” Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie. Zmagania konkursowe odbywały się w formie gry terenowej. Uczestnicy mieli do rozwiązania 11 zadań i krzyżówkę. Rywalizacja odbywała się w terenie na trasie 4 km. W etapie finałowym wzięło udział dziesięć czteroosobowych drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Szyldaku w składzie: Izabela Glica, Oliwia Motylska, Dominika Obrębska i Julia Żmijewska pod kierunkiem nauczyciela Janusza Wiercińskiego zajęła I miejsce.


Uczniowie z Szyldaka finalistami XXVII edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej
obrazek news
Oświata

Projekt edukacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach

23.06.2022

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach w bieżącym roku szkolnym realizowało projekt Ambasadora Przyjaznej Edukacji. Jest to projekt edukacyjny, który opiera się na wykorzystaniu klocków Lego w edukacji, podczas zajęć wychowania przedszkolnego. W ramach projektu dzieci poprzez zabawę poznają świat nauki, techniki, inżynierii i matematyki. Te doświadczenia pobudzają naturalną dziecięcą ciekawość, poszerzają ich wiedzę i rozwijają nawyki uczenia. Na uroczystym podsumowaniu projektu placówka otrzymała certyfikat oraz tablicę Ambasadora Przyjaznej Edukacji.

Projekt edukacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach
obrazek news
Oświata

Konkurs plastyczny

22.06.2022

Uczniowie klas IV-V Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie wzięli udział w konkursie plastycznym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Konkurs został zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu było: promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. W etapie regionalnym dwie nasze uczennice zajęły: I miejsce – Lena Krajewska oraz II miejsce – Amelia Jaskorzyńska. Następnie otrzymały wyróżnienie w etapie wojewódzkim. Jesteśmy bardzo dumni z naszych utalentowanych uczennic.

Konkurs plastyczny
obrazek news
Oświata

Przedszkole w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie w roku szkolnym 2021/2022

22.06.2022

Przedszkole w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie w roku szkolnym 2021/2022 zdobyło aż 14 certyfikatów z zakresu edukacji.

Przedszkole w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie w roku szkolnym 2021/2022
obrazek news
Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie został zakwalifikowany do programu MegaMisja Fundacji ORANGE

21.06.2022

Udział placówki w programie będzie z pewnością niezapomniana przygoda edukacyjna, którą uczniowie zaczną już po wakacjach! Zapraszamy do obejrzenia filmiku konkursowego, który wykonali uczniowie klasy drugiej  wraz z wychowawcą p. Moniką Bąk. MegaMisja to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3. W czasie zajęć prowadzonych przez 10 miesięcy nauki w szkole uczniowie poznają zasady bezpiecznego i kreatywnego korzystania z internetu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie został zakwalifikowany do programu MegaMisja Fundacji ORANGE
obrazek news
Oświata

Ogólnopolski konkurs „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej”

21.06.2022

Uczniowie ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie zajęli trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej”.  Celem konkursu było zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcenie do poszukiwań w lokalnych społecznościach kobiet odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości, a które służyły w Legionach Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Ochotniczej Legii Kobiet lub innych formacjach niepodległościowych. Organizatorem  był Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W ramach realizacji zadania konkursowego uczniowie nagrali film poświęcony Marii Halinie Jaroszewiczowej, polskiej działaczce społecznej, politycznej i niepodległościowej.

Ogólnopolski konkurs „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej”
obrazek news
Sport

Zapraszamy na Amatorskie Zawody Jeździeckie

21.06.2022

Zapraszamy dzieci i dorosłych do przybycia na zawody jezdzieckie organizowane przez KJ Stajnia Szyldak dnia 26.06.2022 od godziny 10.00. Impreza ma charakter pikniku rodzinnego.

Zapraszamy na Amatorskie Zawody Jeździeckie
obrazek news
Sport

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w piłce nożnej

21.06.2022

Na orliku i boisku trawiastym w Samborowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców i dziewcząt z rocznika 2009 i młodszych. W kategrorii dziewcząt turniej wygrały zawodniczki SP Szyldak, a wśród chłopców rozgrywki zdominowali uczniowie SP Lipowo. 

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w piłce nożnej
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej