Apel Ku Czci Pomordowanych w Zawadach Małych

Gmina 26.10.2017

W Zawadach Małych odbył się uroczysty Apel ku czci pomordowanych jeńców. W styczniu 1945 roku hitlerowcy rozstrzelali w pobliskim lesie 120 więźniów konwojowanych z obozu koncentracyjnego w Działdowie. Na cmentarzu w Zawadach Małych znajduje się pomnik i obelisk, upamiętniający ofiary tego straszliwego mordu. Apel ku czci pomordowanych organizowany jest co roku przez Gminę Ostróda oraz Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.

 

Podczas tegorocznej uroczystości wartę honorową wystawił Związek Harcerstwa Polskiego w Ostródzie, a w obchodach wzięły udział rodziny pomordowanych więźniów, liczni zaproszeni goście, a także poczty sztandarowe związków kombatanckich, placówek oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych. Na zakończenie uczniowie miejscowej szkoły podstawowej zaprezentowali patriotyczny program artystyczny.