BEZPIECZNA BIBLIOTEKA

Szkoła Podstawowa w Durągu 23.10.2022

Szybkie podjęcie resuscytacji krążeniowo- oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 – krotny  wzrost przeżywalności poszkodowanych. Dlatego też w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca (16 października) w bibliotece szkolnej odbyły się pokazy i nauka prawidłowej resuscytacji na szkolnych fantomach. Uczniowie i nauczyciele mogli też obejrzeć prace plastycznie uczniów klasy 8 na temat: „Miej serce dla serca” oraz wystawkę książek pod hasłem: „Czytanie jest bezpieczne”.