Budżet gminy Ostróda uchwalony jednogłośnie

Gmina 20.12.2019

Rada Gminy Ostróda podczas XIX Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 uchwaliła jednogłośnie budżet na rok 2020 zaproponowany przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa. Planowane dochody w roku 2020 wyniosą 84 155 629,00zł.. Natomiast wydatki budżetowe będą kształtować się na poziomie 88 954 637,00zł. w tym wydatki inwestycyjne 10 517 415,57zł.. Wzorem lat ubiegłych wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 1 029 852,88zł.. Projekt budżetu Gminy Ostróda na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej 2020-2032 pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.