Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda – umowy już podpisane

Inwestycje unijne 12.04.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Wykonawcy zadania zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego:

 

- Świetlica Wiejska w Kątnie - Handel - Usługi Budowlane Franciszek Piłat z Olsztynka
(kwota remontu 343 800,04 zł)

- Świetlica Wiejska w Durągu - Usługi Ogólnobudowlane Urszula Zielińska z Działdowa
(kwota remontu 152 880,57 zł)

- Świetlica Wiejska w Idzbarku -  „RO- LEX” Leszek Roksela z Korsz
(kwota remontu 80 749,17 zł)

- Świetlica Wiejska w Pietrzwałdzie - „RO- LEX” Leszek Roksela z Korsz
(kwota remontu 239 586,99 zł)

- Świetlica Wiejska w Brzydowie - „RO- LEX” Leszek Roksela z Korsz
(kwota remontu 81 536,61 zł,)


Łączna wartość zadania to 898 553,38 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury 2014 - 2020. Planowane zakończenie przedsięwzięcia -  do 31 października 2017 roku.