Delegacja z Rejonu Silute w gminie Ostróda

Współpraca zagraniczna 25.02.2016

Gmina Ostróda gościła delegację z partnerskiego Rejonu Silute z Litwy z Merem Rejonu Silute Vytautasem Laurinaitisem na czele. Była to wizyta, która miała na celu odnowienie współpracy w ramach podpisanego 15 lat temu porozumienia. Jej celem było omówienie dalszej współpracy w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego obu regionów w ramach współpracy międzynarodowej.

W wyniku spotkania Wójta Gminy Ostróda Bogusław Fijasa i Mera Rejonu Vytautasa Laurinaitisa zostały omówione wspólne przedsięwzięcia partnerskie planowane na rok 2016 na niwie oświaty, sportu, kultury i turystki.

 

Ponadto podczas tej krótkiej wizyty delegaci z Litwy mieli okazję odwiedzić Urząd Gminy Ostróda, gminne placówki oświatowe, zakłady produkcyjne, znajdujące się na terenie gminy oraz atrakcje turystyczne gminy i miasta Ostróda.