Dni Pola we Wrócikowie - 20.06.2018 r.

Gmina 06.06.2018

Zapraszamy na organizowany corocznie Dzień  Pola który odbędzie  się  w  Stacji  Doświadczalnej Oceny  Odmian  we  Wrócikowie. W tym roku Wrócikowo zaprasza wszystkich zainteresowanych już 20 czerwca. Impreza zorganizowana jest na świeżym powietrzu przy poletkach doświadczalnych. Wydarzenie skierowane jest do rolników i osób związanych z rolnictwem chcących zapoznać się z nowymi odmianami roślin uprawnych.