Dzień Czystego Powietrza

Gmina 17.11.2021

O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Na istotę tego problemu wskazuje chociażby fakt, iż ustanowiony został Dzień Czystego Powietrza, który obchodzony jest każdego roku 14 listopada. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawa i dobro, którego powinniśmy chronić niczym największego skarbu. Największym wrogiem czystego powietrza jest smog. Główną przyczyną jego powstawania jest niska emisja, czyli m.in. spaliny wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych.

 

Teraz zdecydowanie łatwiej jest wymienić piec czy zadbać o ocieplenie domu dzięki funkcjonującemu od września 2018 roku Programowi Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie kompleksowego docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i kotła na piec nowej generacji. Ocieplanie naszych domów dobrym materiałem izolacyjnym to nie tylko spore oszczędności w domowym budżecie, ale i gwarancja zdrowia nie tylko dla nas, ale i przyszłych pokoleń.

W województwie warmińsko-mazurskim zainteresowanie programem „Czyste Powietrze” jest niezmiennie duże. Do 5 listopada 2021 roku do Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie wpłynęło ponad 12 tys. wniosków o dofinansowanie. Ponadto podpisano ponad 9,8 tys. umów dotacyjnych na kwotę ponad 177,6 mln zł i ponad 400 umów pożyczkowych na ponad 9 mln zł.

Zdecydowanie najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono na montaż źródła ciepła. Kolejną grupę pod względem ilości stanowią wnioski kompleksowe tj. obejmujące swym zakresem zarówno montaż źródła ciepła jak i termomodernizację budynków.

76 samorządów z Warmii i Mazur aktywnie włączyło się w realizację programu „Czyste Powietrze”. W gminach tych powstały specjalne punkty konsultacyjno – informacyjne, gdzie każdy mieszkaniec może uzyskać porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” znajdą Państwo na stronie

http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

lub

https://portal.fundusz.olsztyn.pl/

Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego funkcjonującego w naszym Urzędzie Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie.

Punkt czynny jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 110.

Konsultacje indywidualne odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem: 89 676 07 09.