Projekt - Wiem, potrafię, eksperymentuję!

Projekt w Gimnazjum w Ostródzie - Wiem, potrafię, eksperymentuję!

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu

05.03.2017

Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu "Wiem, potrafię, eksperymentuję!" w Gimnazjum im. Ks. Jana Twrdowskiego w Ostródzie.

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu
Projekt w Gimnazjum w Ostródzie - Wiem, potrafię, eksperymentuję!

Wiem, potrafię, eksperymentuję!

24.02.2017

Od 1 stycznia 2017r. w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie oraz Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborowie realizowany jest projekt pt. „Wiem, potrafię, eksperymentuję!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Wiem, potrafię, eksperymentuję!