Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Oświata 14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej to czas podsumowań i podziękowań pracownikom oświaty za ich pracę dydaktyczno - wychowawczą, godną naśladowania postawę i zaangażowanie.

Podczas tegorocznych obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej spotkali się dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście. Uroczystość swoją obecnością uświetnili licznie zebrani goście, przedstawiciele Samorządu Gminy Ostróda oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył życzenia wszystkim pracownikom gminnej oświaty oraz podziękował za zaangażowanie w pracę, trud włożony w edukację oraz konsekwencję w nauczaniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Podczas uroczystości dyrektorzy i nauczyciele otrzymali wyróżnienia za całokształt pracy dydaktycznej.

 

Ponadto podczas wydarzenia Kierownik Referatu Oświaty Ewa Malinowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka Beata Kucharczuk wyróżnione zostały w uznaniu zasług medalem im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Wyróżnienia przyznane zostały przez Kapitułę Medalu Konfederacji Orderu Św. Stanisława Biskupa i Męczennika z okazji 75. rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Z-ca Wójta Gminy Ostróda Grzegorz Kastrau. Gratulacje oraz kwiaty przekazał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.