Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Gmina 28.08.2020

Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne w tym linku.