Jubileusz 10-lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika Zespołowi Szkół w Samborowie

Oświata 19.02.2019

W Zespole Szkół w Samborowie odbyła się Uroczystość Jubileuszu 10- lecia nadania placówce imienia Mikołaja Kopernika. Od samego początku wspólne święto miało podniosły charakter. O godzinie 1000 rozpoczęła się msza święta inaugurująca obchody w parafialnym Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Samborowie, celebrowana przez ks. Proboszcza Krzysztofa Górnego. W homilii ksiądz nawiązał do postaci patrona szkoły, wskazując Jego życie jako przykład życia wartościami, takimi jak: poświęcenie, dociekliwość, wytrwałość w dążeniu do celu. Dalsza część Uroczystości odbyła się w Hali Zespołu Szkół. Na początku Dyrektor Szkoły Katarzyna Ślusarz powitała przybyłych gości na czele z Wójtem Gminy Ostróda Bogusławem Fijasem, dyrektorami szkół z Gminy Ostróda, przedstawicielem Marszałka Województwa, reprezentantami jednostek zaprzyjaźnionych i powiązanych ze szkołą, nie zabrakło słów powitania dla całej społeczności szkolnej: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, Rady Rodziców, uczniów i dzieci przedszkolnych.

 

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor, przywołując postać Patrona szkoły, zachęciła do podążania w życiu i w pracy drogą wyboru ważnych wartości, budowania wspólnoty w oparciu o współpracę i wierność swojemu powołaniu.


Istotną częścią Uroczystości było widowisko teatralno- muzyczne pt. W drodze do gwiazd, przygotowane przez uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w reżyserii Katarzyny Mikołajczyk. Przepiękna aranżacja, wejście w rolę, zaangażowanie, oprawa muzyczna wzbudziły powszechny zachwyt, poruszając oglądających, momenty te zapadną długo w pamięć. Dekoracje przygotowała Joanna Krasowska.


Końcową część Uroczystości wypełniły przemówienia Szanownych Gości, którzy na ręce Pani Dyrektor przekazali słowa wdzięczności za dotychczasową pracę i wkład, zapewniając o swojej życzliwości i pamięci, zachęcając do podejmowania dalszych wysiłków na przyszłość. Ten piękny dzień zintegrował naszą społeczność wokół idei patrona Mikołaja Kopernika.