Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Gmina 07.11.2017

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostródzie 2 pary małżeńskie z terenu Gminy Ostróda Państwo Krystyna i Jan Chęcińscy z Brzydowa oraz Państwo Agnieszka i Jan Kałwa z Grabina zostały odznaczone w imieniu Prezydenta R.P. medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. W uroczystości wzięli udział najbliżsi oraz przyjaciele. Były życzenia, gratulacje, upominki.