Kolejne środki unijne dla Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 12.07.2010

Gmina Ostróda podpisała kolejne dwie umowy na realizację imprez promocyjnych na terenie Gminy Ostróda. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Leader otrzymały imprezy „III Mazurski Dzień Ziemniaka”, który odbędzie się w październiku w Kraplewie i Festyn Strażacki, który odbędzie się we wrześniu w Brzydowie. Łączna kwota dofinansowania to 20.000 zł.