Kolejne wsparcie OSP w Durągu

OSP 19.02.2010

W dniu 15.02.2010 roku w Durągu gmina Ostróda odbyło się spotkanie kierownictwa Nadleśnictwa Olsztynek z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Durągu. W spotkaniu uczestniczyli  Wójt  Gminy Ostróda Pan  Gustaw Marek Brzezin oraz  Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Nowakowski.We wrześniu  2009 roku OSP w Durągu otrzymała wóz strażacki Star 244 GBA. Do tej pory strażacy z Durąga na akcję udawali się strażackim Żukiem. Wyposażenie w profesjonalny wóz zostało zrealizowane w ramach wspomożenia jednostek ratowniczych w razie wypadków na przebiegającej w pobliżu drodze nr 7.

 

Bliższa współpraca z Nadleśnictwem Olsztynek wynikła w związku  z wyjątkowo częstym pojawianiem się pożarów w okolicznych, odznaczających się dużym areałem zalesieniach porolnych. Bardzo duże zaangażowanie w profilaktyce przeciwpożarowej zarówno strażaków jak i leśniczego leśnictwa Durąg Pana Albina Soboczyńskiego spowodowało, że w ciągu ostatnich lat ilość  pożarów leśnych znacznie spadła.W dowód dużej sympatii,   uznania działalności profilaktycznej i zwalczania pożarów Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek  Dariusz Krzyżanowski przekazał Naczelnikowi OSP Durąg Panu Emilowi Dziki pilarkę spalinową jako doposażenie wozu strażackiego. Specyfika profesji strażaka i leśnika powoduje, że spotkania odbywają się w terenie w warunkach dalekich od nazwania ich przyjemnością. Bardzo cieszy fakt, że zdarzają się sytuacje przyjemne, sprzyjające leśno-strażackiej integracji.