Stanowiska i telefony

Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda, NIP: 741-209-01-57
Telefon na centralę: 89 676 07 00
FAX: 89 676 07 90
www.gminaostroda.pl, www.bip.gminaostroda.pl

 

L.p.

Stanowisko

Nr Pok.

Numery telefonów

1.

Bogusław Fijas
Wójt Gminy Ostróda

I piętro
Pok. 204

Sekretariat
89 676 07 80 wew. 780
tel. kom. 695 373 730

2.

Grzegorz Kastrau

Zastępca Wójta Gminy Ostróda

I piętro
Pok. 203

89 676 07 60 wew. 760

3.

Beata Czerkas
Sekretarz Gminy

parter
Pok. 116

89 676 07 16 wew. 716

3.

Teresa Ołowska
Skarbnik Gminy

II piętro
Pok. 318

89 676 07 48 wew. 748

4.

Anna Płecha
Zastępca Skarbnika Gminy

II piętro
Pok. 301

89 676 07 41 wew. 741

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO

1.

Jan Brzozowski
Kierownik Referatu

I piętro
Pok. 214

89 676 07 30 wew. 730

2.

Marek Wydrzyński
Inspektor

I piętro
Pok. 215

89 676 07 39 wew. 739

3.

Roman Szewczyk
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

I piętro
Pok. 212

89 676 07 33 wew. 733

4.

Magdalena Wajdyk
Inspektor
Koordynator ds. Zamówień Publicznych

I piętro
Pok. 213

89 676 07 32 wew. 732

5.

Magdalena Muraszko
Inspektor
Pozyskiwanie środków zewnętrznych

I piętro
Pok. 216

89 676 07 86 wew. 786

6.

Tadeusz Zgrzebski

Pomoc administracyjna

I piętro
Pok. 217

89 676 07 43 wew. 743

7.

Piotr Rećko
Podinspektor

I piętro
Pok. 217

89 676 07 43 wew. 743
Utrzymanie dróg kontakt bezpośredni:

509 941 509

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.

Krzysztof Ruczyński
Kierownik Referatu
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Parter
Pok. 111

89 676 07 31 wew. 731

2.

Henryk Chocian
Inspektor

Parter
Pok. 108

89 676 07 45 wew. 745

3.

Karol Hładyszewski 
Inspektor

Parter
Pok. 108

89 676 07 45 wew. 745
tel. kom. 601 490 480

4.

Bogdan Sitnik
Inspektor

Parter
Pok. 108

89 676 07 45 wew. 745

5.

Anna Ponichtera
Podinspektor

Parter
Pok. 110

89 676 07 08 wew. 708

6.

Anna Bednarczyk
Pomoc administracyjna

Parter
Pok. 110

 89 676 07 08 wew. 708

7.

Magdalena Kamińska

Podinspektor

Parter

Pok. 110

89 676 07 08 wew. 708

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1.

Władysław Jankiewicz 
Inspektor

Parter
Pok. 107

89 676 07 28 wew. 728
Fax: 89 676 07 44
tel. kom. 603 966 866

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

1.

Beata Czerkas
Sekretarz Gminy

Parter
Pok. 116

89 676 07 16 wew. 716

2.

Iwona Horodyłowska
Inspektor

Parter
Pok. 114

89 676 07 50 wew. 750

3.

Katarzyna Grzeluk
Inspektor

Parter
Pok. 117

89 676 07 17 wew. 717

4.

Magdalena Makrucka
Inspektor

Parter
Pok.117

89 676 07 17 wew. 717

5.

Magda Chocian

Pomoc administracyjna

Parter
BOI

89 676 07 14 wew. 714

6.

Daria Kaczerska

Sekretarka

I piętro
Pok. 202

89 676 07 80 wew. 780

7.

Dariusz Małecki
Dozorca-Konserwator
monitoring

Parter
Pok. 101

89 676 07 01 wew. 701

BIURO OBSŁUGI RADY

1.

Agnieszka Jakubowska
Inspektor

I piętro
Pok. 220

89 676 07 29 wew. 729

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

1.

Janusz Sadowski
Przewodniczący Rady Gminy

I piętro
Pok. 207

89 676 07 29 wew. 729

STANOWISKO DS. KADR

1.

Elżbieta Kulesza
Inspektor

II piętro
Pok. 302a

89 676 07 36 wew. 736

INFORMATYK

1.

Artur Jabłonka
Starszy Informatyk


Inspektor Ochrony Danych

III piętro
Pok. 404

89 676 07 27 wew. 727

 

2.

Kamil Klimowski

Pomoc administracyjna

III Piętro

Pok. 404

89 676 07 26 wew. 726

RADCA PRAWNY

1.

Marzenna Koziorowska
Radca Prawny
(wtorek, czwartek)

II piętro
Pok. 304

89 676 07 22 wew. 722

2.

Katarzyna Borowska
Radca Prawny
(poniedziałek, środa, piątek)

II piętro
Pok. 304

89 676 07 22 wew. 722

REFERAT FINANSOWY

1.

Teresa Ołowska
Skarbnik Gminy

II piętro
Pok. 318

89 676 07 48 wew. 748

2.

Anna Płecha
Zastępca Skarbnika Gminy

II piętro
Pok. 301

89 676 07 41 wew. 741

3.

Monika Klimowska
Kierownik Referatu Finansowego

II piętro
Pok. 316

89 676 07 84 wew. 784

4.

Barbara Bigaj
Inspektor

II piętro
Pok. 317

89 676 07 47 wew. 747

5.

Małgorzata Leszczyńska 
Inspektor

II piętro
Pok. 303

89 676 07 49 wew. 749

6.

Alicja Karłowicz
Inspektor

II piętro
Pok. 302

89 676 07 66 wew. 766

7.

Anna Wawrowska
Inspektor

II piętro
Pok. 302

89 676 07 66 wew. 766

8.

Maria Bałabon

Podinspektor

Parter

Pok. 112

89 676 07 77 wew. 777

9.

Magdalena Czarnowska
Pomoc administracyjna

Parter

Pok. 112

89 676 07 77 wew. 777

10.

Beata Milewska-Piotrowska
Podinspektor

Parter
Pok. 113

89 676 07 13

11.

Agnieszka Lorenc
Inspektor

Parter
Pok. 316

89 676 07 77 wew. 784

12.

Aleksandra Filipek

Referent

Parter
Pok. 113

89 676 07 13 wew. 713

13.

Aleksandra Czarnowska
Podinspektor

II piętro

Pok. 317

89 676 07 47 wew. 747

14.

Marta Michalska
Podinspektor

 

Zastępstwo

Patrycja Ecka

Pomoc administracyjna

Parter
Pok. 113A
KASA

89 676 07 03 wew. 703

REFERAT OŚWIATY

1.

Ewa Malinowska
Kierownik Referatu

I piętro
Pok. 219

89 676 07 20 wew. 720

2.

Elżbieta Koziej
Inspektor

I piętro
Pok. 208

89 676 07 82 wew. 782

3.

Joanna Burcon
Inspektor

I piętro
Pok. 208

89 676 07 82 wew. 782

4.

Beata Renans

Inspektor

I piętro
Pok. 211

89 676 07 11 wew. 711

5.

Izabela Malańkowska

Inspektor

I Piętro

Pok. 218

89 676 07 18 wew. 718

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

1.

Iwona Derbin
Inspektor

III piętro
Pok. 408

89 676 07 21 wew. 721

2.

Adrian Sadowski
Podinspektor

III piętro
Pok. 410

89 676 07 72 wew. 772

3.

Aneta Janowicz
Inspektor

III piętro
Pok. 409

89 676 07 88 wew. 788

PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1.

Kamila Małachowska
Pełnomocnik

ds. Organizacji Pozarządowych

III piętro
Pok. 409

89 676 07 89 wew. 789

REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

1.

Artur Lewartowski
Kierownik Referatu
Geodeta Gminny

II piętro
Pok. 307

89 676 07 37 wew. 737

2.

Łucja Fafińska 
Inspektor

II piętro
Pok. 314

89 676 07 34 wew. 734

3.

Karolina Rybarkiewicz

Inspektor

II piętro
Pok. 309

89 676 07 95 wew. 795

4.

Magdalena Czerwonka

Podinspektor

 

Zastępstwo

Agata Grzelakowska

Podinspektor

II piętro
Pok. 312

89 676 07 10 wew. 710

5.

Kamila Lewalska
Podinspektor

II piętro
Pok. 315

89 676 07 35 wew. 735

6.

Agnieszka Szczekało
Podinspektor

II piętro
Pok. 315

89 676 07 35 wew. 735

7.

Tomasz Kosecki
Inspektor

II piętro
Pok. 308

89 676 07 42 wew. 742

GMINNE CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

1.

Ewa Michalak

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Koordynator do spraw dostępności

III piętro
Pok. 405

89 676 07 92 wew. 792