„Małe Granty” w Gminie Ostróda

Inwestycje unijne 26.01.2018

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Drwęcy i Pasłęki już latem mieszkańcy dwóch miejscowości w Gminie Ostróda korzystać będą z nowoutworzonych stref rekreacji. Realizacja dwóch projektów wpłynie na zwiększenie dostępu do infrastruktury, umożliwiającej aktywność ruchową i aktywne formy wypoczynku ponieważ zakłada stworzenie miejsc służących rekreacji czynnej mieszkańców. Projektowane elementy wpłyną na rozwój ruchowy i zdrowy tryb życia. Do dofinansowania zakwalifikowano dwa przedsięwzięcia, które realizowane będą przez organizacje pozarządowe przy współpracy Gminy Ostróda:

 

  1. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie DURĄG XXII wieku pn.” Budowa placu zabaw w miejscowości Durąg” uzyskał dofinansowanie w wysokości 48.987,00 zł.

Realizacja operacji obejmie budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Durągu, który służyć będzie uczniom, jak również wszystkim mieszkańcom wsi. Plac zabaw wyposażony będzie w następujące sprzęty: zestaw street Workout, zestaw zabawowy, huśtawkę, sprężynowce i karuzelę. Ważnym elementem placu będą: szklarnia i karmniki dla ptaków z butelek PET. Będzie to innowacyjne połączenie placu zabaw z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież w ramach aktywnych lekcji przyrody hodować będą w recyklingowej szklarni rodzime gatunki roślin. Będą to tradycyjne rośliny uprawiane w tradycyjnych przed ogródkach na Warmii i Mazurach takie jak: astry, werbena, cząber, kolendra, szałwia, dynie, koper, pietruszka, rabarbar, aksamitki, mieczyki, dalie, czarnuszka. Planuje się też nasadzenia gatunków będących na Polskiej Czerwonej Liście Roślin, które  wyposażone zostaną w tabliczki informacyjne.

 

  1. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Gminy Ostróda pn.” Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Nowe Siedlisko”. Uzyskał dofinansowanie w wysokości 36.142,00 zł.

 

Poprzez realizację projektu stworzone zostanie miejsce służące zabawie i rekreacji mieszkańców Nowego Siedliska.

Planowany zakres operacji: montaż urządzeń zabawowych - huśtawka podwójna, sprężynowiec, montaż siłowni zewnętrznej – orbitrek, narciarz, wyciąg górny, wioślarz oraz ławeczka do brzuszków, montaż elementów wyposażenia - ławki, kosze, tablica informacyjna, wykonanie pola do „żywych” warcab zbudowanego z wykorzystaniem puszek po napojach (recykling), jak również nasadzenia roślinne, w tym gatunku będącego na Polskiej Czerwonej Liście Roślin - wyposażonych w tabliczki informacyjne.

 

W obu przedsięwzięciach ważnym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców na zagadnienia związane z recyklingiem, czyli wykorzystaniem śmieci poprzez ich wtórne zastosowanie. W projektach wykorzystane zostaną puszki po napojach, butelki PET, które są powszechnie dostępne i trudno biodegradowalne, dlatego też mogą zostać zużyte powtórnie. Recykling pokaże nam swoją praktyczną twarz - sami zbieramy i sami tworzymy coś z odpadów, unikając pośrednictwa firm utylizacyjnych, przechwytując materiał u źródła, realizujemy najlepszą formę odzysku - upcykling.