Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.

Oświata 10.04.2019

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wysokości 24 000 zł  na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie – 4 000 zł, Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  w  Lipowie – 4 000 zł,  Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie – 12 000 zł i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie – 4 000 zł.

 

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci młodzieży. Szkoła w sprawie zakupu książek zasięgnęła opinii rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz konsultacji z biblioteką publiczną i pedagogiczną. Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.