Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 26 września 2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

Gmina 23.09.2022

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  26 września 2022 r. o godz. 1400
odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław  Fijas