Nowy plac zabaw w Samborowie

Gmina 06.10.2018

W sobotnie popołudnie nowy plac zabaw w Samborowie został oddany już do użytku dla najmłodszych mieszkańców. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.  Podczas tego szczególnego lokalnego wydarzenia dzieci wraz z rodzicami licznie uczestniczyły w różnego rodzaju grach i konkursach, pokazach oraz słodkim poczęstunku. Inwestycja pn.  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez Stowarzyszenie Kreatywny Spinacz przy wsparciu Gminy Ostróda, która użyczyła terenu pod inwestycję oraz zapewniła organizacji wkład własny do projektu.  Całkowita wartość projektu to 147 000zł.