Nowy sprzęt dla Jednostek OSP z terenu gminy Ostróda

OSP 15.11.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przekazał dla poszczególnych OSP z terenu Gminy sprzęt zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań publicznych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 96 565,65zł. z tego 99% stanowiła otrzymana dotacja.

 

Poszczególne Jednostki otrzymały następujący sprzęt:
 

OSP Brzydowo - Pilarka do drewna – szt.1, Przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1,
OSP Durąg - Przecinarka do szyb z wybijakiem – szt.1, Nóż do pasów bezpieczeństwa – szt.1, Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – szt.1, Detektor wielogazowy – szt.1, Latarka akumulatorowa – szt.1,
OSP Glaznoty - Latarka akumulatorowa – szt.2,
OSP Idzbark - Detektor wielogazowy – szt.1, Defibrylator z modułem szkoleniowym– szt.1,
OSP Naprom - Zestaw PSP R1 – szt.1,
OSP Ornowo - Zestaw do oznakowania terenu akcji – szt. 1, Defibrylator – szt.1, OSP Pietrzwałd- Defibrylator – szt.1, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt.1, Bosak dielektryczny – szt.1,
OSP Reszki - Przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1, Defibrylator – szt.1,
OSP Samborowo - Przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1, Defibrylator z modułem szkoleniowym–szt.1, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt.1,
OSP Smykówko - Detektor wielogazowy – szt.1, Zestaw PSP R1 – szt.1, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt.1,
OSP Stare Jabłonki - Przenośny zestaw oświetleniowy – szt.1, Defibrylator z modułem szkoleniowym– szt.1, Detektor napięcia – szt.1,
OSP Turznica - Latarka akumulatorowa – szt.2, Zestaw PSP R1 – szt.1.
 

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokiej klasy sprzęt do ratowania życia ludzkiego znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ostróda jak i osób przebywających czasowo oraz osób przemieszczających się przez teren gminy po drogach krajowych nr 7, 15 i 16.