Ogłoszenie o 22 Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 12.03.2020

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 20 marca 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

 

Planowany porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy Ostróda.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2020-2032.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 141/169 i 172/48 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Międzylesie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 7/17, 7/23, 7/24, 7/26, 7/27, 7/28, 84/16, położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działek położonych w obrębie Samborowo gmina Ostróda.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Tyrowo, gmina Ostróda.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 225/10 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXII sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas