Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda.

Gmina 26.10.2017

 

 

      Planowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 
  5. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
      Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul.Jana III Sobieskiego 1.                                                       
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas