Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 19.01.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

 1. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
 2. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
 3. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
 4. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
 5. Prowadzenie Informacji Turystycznej.
 6. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek”.
 7. – Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,
  - Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),
  - Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.
 8. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego.
 9. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 9 ofert. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

 

Zadanie 1

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 25 000,00 zł

 1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „OLA” Ostróda - 97,66 pkt.

kwota dofinansowania – 25 000,00 zł

 

Zadanie 2

Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 5 000,00 zł

 1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie- 90,57 pkt.

kwota dofinansowania – 5 000,00 zł

 

Zadanie 3

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30 000,00 zł

 1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka”- 96,28 pkt.

kwota dofinansowania – 30 000,00 zł

 

Zadanie 4

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 50 000,00 zł

 1. Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej- 82,28 pkt.

kwota dofinansowania – 50 000,00 zł

 

Zadanie 5

Prowadzenie Informacji Turystycznej.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30 000,00 zł

 1. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna- 95,66 pkt.

kwota dofinansowania – 30 000,00 zł

 

Zadanie 6

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek”.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 44 000,00 zł

 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- 90,71 pkt.

kwota dofinansowania – 44 000,00 zł

 

Zadanie 7

- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,

- Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),

- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8 000,00 zł

 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie- 91,71 pkt.

kwota dofinansowania – 8 000,00 zł

 

Zadanie 8

Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10 000,00 zł

 1. Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE- 94,14 pkt.

kwota dofinansowania – 10 000,00 zł

 

Zadanie 9

Fundusz Stypendialny Równe Szanse.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 15 000,00 zł

 1. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta- 95,71 pkt.

kwota dofinansowania – 15 000,00 zł