Ogłoszenie o XL Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 12.04.2018

 

  Planowany porządek obrad:
 
     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
     2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 rok.
     3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
     4. Zamknięcie obrad.
 
     Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
BOGUSŁAW FIJAS