Ogłoszenie o XLI Sesji Rady Gminy Ostróda.

Gmina 14.05.2018

 

     Planowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji.
 
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX i XL Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
  3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 r.
 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029.
 
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2018 r. sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Ostróda.
 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, zlokalizowanej na drodze, w miejscowości Kajkowo.
 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom, zlokalizowanym na drogach, w miejscowości Tyrowo.
 
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze krajowej nr 16 w km 89+325, strona prawa, kierunek Olsztyn.
 
  12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
  13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
  14. Wolne wnioski i informacje.
 
  15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas