Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Gierłoż

Inwestycje gminne 25.01.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Gierłoż etap I”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. w Iławie za łączną kwotę brutto 1 475 883,56 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 roku.

 

Zakres rzeczowy zadania:
- sieć wodociągowa,
- przyłącza wodociągowe,
- kanalizacja sanitarna tłoczna,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- lokalna oczyszczalnia ścieków,
- przepompownie przydomowe ścieków.