Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzbark

Inwestycje gminne 05.06.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację inwestycji pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Idzbark kol.” Wykonawcą w/w zadania będzie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 125 788,95zł. Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.

 

Zakres rzeczowy zadania:

1) budowa kanalizacji sanitarnej / bez sieci tłocznej /,
2) budowa zbiorczej przepompowni ścieków.

 

Planowane zakończenie przedsięwzięcia do 30 września 2018 roku.