Podpisanie umowy na realizację inwestycji w miejscowości Kajkowo

Inwestycje gminne 24.07.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo”. Wartość kontraktu wynosi 1 476 000,00zł. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019. Wykonawcą w/w inwestycji będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ,,ZIEJA”.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej w m. Kajkowo. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ciągu odcinka drogi.  Planowany termin wykonania zamówienia  do 15. listopada 2017 r. .