Ponad milion złotych z Unii Europejskiej dla gminy Ostróda

Inwestycje unijne 30.12.2016

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 29 grudnia br. w Olsztynie podpisali umowę na realizację projektu pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z umową wynosi 1 274 303,23zł z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 82%, czyli 1 044 928,65zł.
 

 

Dzięki tak znaczącym środkom unijnym w gminie Ostróda wyremontowane zostaną świetlice w miejscowościach: Durąg, Brzydowo, Pietrzwałd, Kątno i Idzbark. Po realizacji projektu świetlice te stanowić będą Centra Aktywności Społecznej służące integracji i aktywizacji mieszkańców.

autor zdjęć: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie