Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostróda

Inwestycje gminne 10.04.2020

W gminie Ostróda przeprowadzono remonty dróg gminnych w miejscowościach Szyldak oraz Pietrzwałd, polegające na położeniu nakładki z masy bitumicznej.

 

Wyremontowanie ok. 425mb nawierzchni drogi gminnej nr 153079N - ul. Pocztowa kosztowało 79 000,00zł brutto z czego aż 40 000,00zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Szyldak. Jest to ostatni etap remontu ul. Pocztowej. W poprzednich latach realizowano remont chodnika.

 

Natomiast w Pietrzwałdzie wykonano remont nawierzchni drogi o długości ok. 85mb. Wartość zadania wyniosła 37 900,00 zł brutto z czego 5 000,00zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Pietrzwałd.

Są to kolejne zadanie zrealizowane przez Gminę Ostróda, mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w tej miejscowości.