Powszechny Spis Rolny jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Gmina 25.09.2020
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez odpowiedzi:
1. w wywiadzie telefonicznym,
2. w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez rachmistrza,
3. poprzez samospis internetowy na stronie internetowej GUSu https://spisrolny.gov.pl/
 
W Urzędzie Gminy Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej działa Gminne Biuro Spisowe, gdzie przygotowane jest stanowisko komputerowe dla rolników do samospisu internetowego. Tel. 89 676 07 95