Program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 06.04.2021

Od początku grudnia 2020 r. w szkołach z terenu Gminy Ostróda zrealizowany został  program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”. Uczestnikami programu byli uczniowie klas I-III. Podczas zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagogów i psychologów szkolnych podjęto działania terapeutyczne mające na celu odnalezienie klucza do  emocjonalnego świata dziecka.

 

Głównym celem programu było uświadomienie najmłodszym jakie emocje i nastroje towarzyszą im w różnych sytuacjach życiowych. Dzieci nauczyły się nie tylko werbalizować uczucia, ale także poznały metody oswajania się z sytuacjami lękotwórczymi oraz sposoby radzenia sobie z emocjami, które powodują w nich wybuchy złości. Chętni uczniowie wykonali pracę plastyczną na temat emocji. Każde dziecko, które wykonało pracę zostało nagrodzone. Przeprowadzone zajęcia odbyły się zgodnie z rekomendacją GCRPU w Ostródzie.