Przebudowa nawiechni drogi w Klonowie

Inwestycje gminne 23.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z przedstawicielem KOWR Radosławem Barczykowskim dokonali odbioru zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej 153099N Klonowo. Zadanie objęło zakresem wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej. W terenie zabudowanym wykonany został jednostronny chodnik oraz miejsca postojowe. Łączny koszt zadania wyniósł 624 641,90zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja.