Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 26.02.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W TYROWIE


Dyrektor Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Tyrowie informuje, że od dnia 01.03.2020 r. do dnia 28.03.2020r., w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły odbędą się zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie.

Obwód Szkoły obejmuje: Tyrowo, Nastajki, Morliny, Ryńskie i Przylądek

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapisu  dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun dziecka po wypełnieniu wniosku.


Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Ostróda -  Zarządzenie Nr 16a/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego   i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostróda. 


 Informujemy, że druki niezbędne w rekrutacji dostępne są w sekretariacie Zespołu, u intendentki w przedszkolu oraz można je pobrać z internetowej strony Zespołu.

Wykaz druków:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły z obwodu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.

Zarządzenie Nr 16a/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda - załącznik nr 2


Prosimy o przestrzeganie terminów rekrutacji podanych w harmonogramie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

000