Remont drogi w Warlitach Wielkich

Inwestycje gminne 20.12.2019

W Gminie Ostróda wykonano remont drogi w m. Warlity Wielkie, polegający na utwardzeniu nawierzchni jezdni destruktem i mieszanką stabilizacyjną. Koszt remontu wyniósł 75 000,00 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane przez KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie.